Zasady ABC
Polskiej Gospodarki korzystania z usług reklamowych

ABC Polskiej Gospodarki sp. z o.o.

Zasady korzystania z usług reklamowych ABC Polskiej Gospodarki sp. z o.o. (dalej tylko Zasady ABC Polskiej Gospodarki) określają prawa i obowiązki:

ABC Polskiej Gospodarki sp. z o.o.,
z siedzibą: Obrzycka 66, 64-600 Oborniki, REGON: 243176297

jako usługodawcy i zarejestrowanego użytkownika/zleceniodawcy przy świadczeniu usług reklamowych na stronach internetowych spółki ABC Polskiej Gospodarki.

Zasady ABC są obowiązującymi warunkami handlowymi przy świadczeniu usług. Zaakceptowaniem tych że warunków przy rejestracji do systemu ABC Polskiej Gospodarki (patrz rozdział 3.) lub poprzez zamówienie płatnych usług i podpisanie umowy, użytkownik/zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad tu wskazanych.

 1. Usługi reklamowe ABC Polskiej Gospodarki

  Świadczone są za pośrednictwem stron internetowych www.abc.cz, www.abcsk.sk, www.abceu.eu, www.abcpl.pl oraz ich witryn, ewentualnie za pośrednictwem innych stron, do których łącza znajdują się na w/w stronach lub które do w/w stron nawiązuje dalej tylko system ABC.
  Pod tymi usługami należy rozumieć:

  • Prezentacje firmowe użytkownika/zleceniodawcy - publikowanie w katalogu firm wybranych przez niego danych firmowych
  • Popyt - usługa umożliwiająca dodawanie i rozsyłanie zapotrzebowania użytkownika/zleceniodawcy i dostęp do katalogu popytu
  • Podaż - usługa umożliwiająca dodawanie i rozsyłanie ofert użytkownika/zleceniodawcy i dostęp do katalogu podaży
  • Serwis – usługa zapewniająca dodawanie i publikację ofert stworzonych przez usługodawcę dla użytkownika/zleceniodawcy
  • Popyt, podaż przez e-mail - usługa umożliwiająca użytkownikowi/zleceniodawcy otrzymywanie za pośrednictwem e-mailu pożądanych informacji opublikowanych w systemie ABC popycie i podaży
  • TOP reklama – link do firmowych prezentacji lub konkretnych ofert umieszczony w wyjątkowym miejscu w systemie ABC
  • E-shop – sklep internetowy założony ze względu na potrzeby użytkownika/zleceniodawcy w systemie ABC.

  Katalog firm
  Katalog firm to zbiór danych, opublikowanych w prezentacji firmowej poszczególnych użytkowników/zleceniodawców, zapewnionych przy rejestracji lub w czasie trwania stosunków umownych, które są dostępne dla pozostałych użytkowników/zleceniodawców. Katalog jest podzielony na kategorie działalności, a w ramach tych kategorii na podkategorie działalności. Można w nim wyszukiwać według kategorii i podkategorii, a także według kluczowych słów i regionów.

  Katalog popytu/podaży
  Katalog popytu/podaży to przegląd popytu (podaży) dodawanych przez poszczególnych użytkowników/zleceniodawców do systemu ABC. Są one dostępne dla pozostałych użytkowników/zleceniodawców. W katalogu popytu/podaży można wyszukiwać według kategorii i podkategorii katalogu oraz według kluczowych słów.

 2. Szczegółowy opis usług reklamowych ABC Polskiej Gospodarki

  1. Prezentacje firmowe

   Prezentacja firmowa to wyświetlenie danych o użytkowniku/zleceniodawcy - podmiocie gospodarczym. Znajduje się w katalogu firm w podkategoriach, do których - ze względu na działalność podmiotu - należy. Może zawierać informacje, które:

   • użytkownik/zleceniodawca poda przy rejestracji do systemy ABC
   • użytkownik/zleceniodawca poda za pośrednictwem konta Moje ABC kiedykolwiek w trakcie wyświetlania prezentacji firmowej
   • użytkownik/zleceniodawca przekaże usługodawcy w formie elektronicznej (logo, fotografie…) w trakcie wyświetlania prezentacji firmowej
   • były dopełnione przez administratorów ABC Polskiej Gospodarki w taki sposób, aby były zgodne z publicznymi rejestrami podmiotów gospodarczych (Rejestr handlowy, REGON – Rejestr Gospodarki Narodowej) lub aby były zgodne z informacjami, które użytkownik/zleceniodawca sam o sobie publikuje za pośrednictwem internetu i innych źródeł
   • były inaczej uzgodnione w umowie

   Zakres prezentacji firmowej tworzy wyświetlanie poszczególnych części prezentacji:

   1. Publikacja danych na www.abc.cz – wyświetlenie prezentacji firmowej w katalogu firm pod adresem www.abc.cz.
   2. Publikacja danych na www.abcsk.sk – wyświetlenie prezentacji firmowej w katalogu firm pod adresem www.abcsk.sk.
   3. Publikacja danych na www.abceu.eu – wyświetlenie prezentacji firmowej w katalogu firm pod adresem www.abceu.eu.
   4. Publikacja danych na www.abcpl.pl – wyświetlenie prezentacji firmowej w katalogu firm pod adresem www.abcpl.pl.
   5. Produkty/działalność i słowa kluczowe – podanie pewnej ilości produktów lub obszarów działalności (produktów firmowych). Produkt lub działalność muszą być wystarczająco dokładnie specyfikowane oraz muszą odnosić się do obszaru działalności użytkownika/zleceniodawcy. Nazwa produktu lub działalności może składać się maksymalnie z 50 znaków, a opis maksymalnie ze 150 lub 250 znaków (według typu użytkownika/zleceniodawcy, pkt. 3.1). Przy każdym produkcie/działalności można podać kluczowe słowo (lub wyrażenie składające się maksymalnie z 3 słów), według którego wyszukuje się produkt lub działalność. *
   6. Interaktywny link do e-mailu i stron www - linki do e-mailu i stron www podane w prezentacji aktywnie odsyłają do stworzenia wiadomości e-mail do użytkownika/zleceniodawcy lub umożliwiają przejście do firmowych stron www użytkownika/zleceniodawcy. *
   7. Podstawowy opis - zwięzła informacja o użytkowniku/zleceniodawcy wyświetla się jednocześnie w przeglądzie firm w katalogu firm. Może składać się maksymalnie z 250 lub 500 znaków (według typu użytkownika/zleceniodawcy, pkt. 3.1) i musi tworzyć spójny tekst. Nie może zawierać interaktywnych linków. *
   8. Profil firmy - szczegółowy opis podmiotu gospodarczego. Może składać się maksymalnie z 500 znaków i nie może zawierać interaktywnych linków i obrazków.*
   9. Logo firmy - umieszczenie firmowego loga użytkownika/zleceniodawcy (format gif, rozmiar 150x75 pikseli/72dpi przy normalnym widoku i 238x119pikseli/72dpi przy szczegółowym widoku)
   10. Nagłówek i wygląd prezentacji – usługa umożliwia zmianę podstawowego kolorowego wyglądu i wyglądu nagłówka strony zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika/zleceniodawcy (format jpg lub png, maksymalna wielkość 100 kB, rozmiar 959x200pikseli)*
   11. Fotografie w prezentacji firmy - fotografie wyświetlane w prezentacji firmowej. Fotografie nie mogą pokazywać logo firmy (format jpg, rozmiar 153x104pikseli/72dpi przy normalnym widoku i 506x340pikseli/72dpi przy widoku szczegółowym).

   * Tą częścią prezentacji firmowej użytkownik/zleceniodawca zarządza samodzielnie za pośrednictwem konta Moje ABC. W dni robocze dane są publikowane do 48 godzin.

  2. Popyt

   Usługa Popyt umożliwia:

   1. Użytkownikowi/zleceniodawcy dodawanie i publikowanie w systemie własnego popytu - po spełnieniu następujących warunków:
    • popyt musi być w katalogu przyporządkowany do tych podkategorii, do których - ze względu na swój charakter - należy. Jeśli tak się nie stanie, tj. użytkownik/zleceniodawca wykona to niewłaściwie lub niedokładnie, usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany błędnego przyporządkowania. Użytkownik/zleceniodawca zobowiązuje się do właściwego przyporządkowywania popytu, tj. do tych kategorii i podkategorii, do których - ze względu na swoją treść - należy. Możliwe jest przyporządkowanie do maksymalnie 4 podkategorii w katalogu
    • cena wyszukiwanego towaru (popytu) lub usług musi wynosić minimalnie 1700 Zł
    • treścią popytu nie może być oferowanie towaru lub usług - nawet pośrednio
    • tekst popytu nie może zawierać danych kontaktowych
    • częścią popytu może być obrazek lub załącznik w obsługiwanych formatach, który nie może zawierać logo i danych kontaktowych
    • popyt użytkownika/zleceniodawcy nie może zawierać informacji podobnych do innych aktualnie publikowanych w katalogu popytu
    • popyt użytkownika/zleceniodawcy nie może być niezgodny z tymi zasadami ABC i z przepisami prawnymi
    • w przypadku spełnienia wymienionych warunków, popyt będzie opublikowany do 48 godzin w dni robocze
    • rozesłanie opublikowanego popytu za pośrednictwem e-mailu do 24 godzin od jego publikacji na adresy e-mailowe tych użytkowników/zleceniodawców, którzy interesują się informacjami z danej podkategorii katalogu popytu
    • dostęp do katalogu popytu i możliwość wyszukania popytu innych użytkowników/zleceniodawców
    • dostęp do danych kontaktowych podanych przy popycie innych użytkowników/zleceniodawców po 21 dniach od daty opublikowania popytu
   2. Popyt - kontakty – usługa, która umożliwia dostęp do danych kontaktowych podanych przy popycie innych użytkowników/zleceniodawców natychmiast i kiedykolwiek po opublikowaniu popytu
  3. Podaż

   Usługa Podaż umożliwia:

   1. dostęp do katalogu podaży i możliwość wyszukania podaży innych użytkowników/zleceniodawców
   2. dodawanie do systemu własnych ofert użytkownika/zleceniodawcy, po spełnieniu następujących warunków:
    • oferta musi być w katalogu przyporządkowana do tych podkategorii, do których - ze względu na swój charakter - należy. Jeśli przy dodawaniu oferty przez użytkownika/zleceniodawcę przyporządkowanie nie zostało przeprowadzone właściwie lub jest niedokładne, usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany tego przyporządkowania. Użytkownik/zleceniodawca zobowiązuje się do przyporządkowywania ofert do tych podkategorii, do których - ze względu na swoją treść - należą. Możliwe jest przyporządkowanie do maksymalnie 4 podkategorii w katalogu
    • częścią oferty może być obrazek lub załącznik w obsługiwanych formatach
    • oferta użytkownika/zleceniodawcy nie może zawierać informacji podobnych do jego innej aktualnie publikowanej ofertą w katalogu podaży
    • oferta nie może być niezgodna z tymi Zasadami ABC i z przepisami prawnymi
    • oferty osób trzecich nie mogą być publikowane
    • minimalna długość publikacji oferty wynosi 3 tygodnie
    • użytkownik/zleceniodawca za jedną firmę (podmiot gospodarczy) może dodać maksymalnie 5 ofert z tą samą datą „Obowiązuje od“
    • w przypadku spełnienia powyższych warunków oferta będzie opublikowana do 48 godzin w dni robocze
   3. rozesłanie opublikowanej oferty za pośrednictwem e-mailu do 24 godzin od jej publikacji na adresy e-mailowe tych użytkowników/zleceniodawców, którzy interesują się informacjami z danej podkategorii katalogu podaży
  4. Serwis

   Usługa, która zapewnia dodawanie i publikowanie ofert stworzonych przez usługodawcę dla użytkownika/zleceniodawcy. Informacje potrzebne do ich utworzenia są pozyskiwane za pośrednictwem indywidualnych rozmów z użytkownikiem/zleceniodawcą lub pochodzą z informacji o przedmiocie oferty, które użytkownik/zleceniodawca sam publikuje za pomocą internetu i innych źródeł. W zależności od ilości opublikowanych ofert usługa jest dostępna w następujących wariantach:

   1. Serwis… stworzenie 9 unikalnych ofert. Oferty te są stale publikowane i raz na 21 dni wysyłane za pośrednictwem e-mailu na adresy tych użytkowników/zleceniodawców, którzy są zainteresowani informacjami z danej podkategorii katalogu podaży.
   2. Serwis optimum… stworzenie 15 unikalnych ofert. Oferty te są stale publikowane i raz na 21 dni wysyłane za pośrednictwem e-mailu na adresy tych użytkowników/klientów, którzy są zainteresowani informacjami z danej podkategorii katalogu podaży.
   3. Full serwis … stworzenie 21 unikalnych ofert. Oferty te są stale publikowane i raz na 21 dni wysyłane za pośrednictwem e-mailu na adresy tych użytkowników/zleceniodawców, którzy są zainteresowani informacjami z danej podkategorii katalogu podaży.
  5. Popyt, podaż w e-mailu

   Mowa o usłudze, która zapewnia wysyłanie popytu i podaży z wybranych pod obszarów katalogu popytu i podaży na e-mailową pocztę użytkownika/zleceniodawcy. Ustawień tej usługi można dokonać przy rejestracji do systemu ABC Polskiej Gospodarki lub następnie, kiedykolwiek po zalogowaniu do konta Moje ABC. Częścią tych ustawień jest zgoda użytkownika/zleceniodawcy na wysyłanie popytu/podaży.

  6. TOP reklama

   Za pośrednictwem TOP reklamy użytkownik/zleceniodawca może na umówiony okres czasu wizualnie podkreślić swoją firmową prezentację lub ofertę. Dokładna data początku i zakończenia wyświetlania reklamy zostanie indywidualnie ustalona między usługodawcą i użytkownikiem/zleceniodawcą i zależeć będzie od dostępności poszczególnych pozycji reklamowych. W zależności od umieszczenia i zaadresowania TOP reklama dzieli się na:

   1. TOP firma (w katalogu firm) - mowa o linku do prezentacji firmowej w formie obrazka przedstawiającego logo firmy wraz z jej nazwą (podmiotu). Znajduje się on w katalogu firm, po wyborze konkretnej dziedziny, w sekcji „ABC poleca“. Dla tej reklamy dostępnych jest aż 8 pozycji (1reklama = 1pozycja). W jednej chwili widoczne są 4 pozycje i automatycznie co 5 sekund dochodzi do wymiany z ukrytymi pozycjami.
   2. TOP oferta branżowa (w katalogu ofert) - mowa o linku do szczegółu oferty. Ma on formę obrazka przedstawiającego przedmiot wraz z nazwą oferty. Umieszczony jest w katalogu ofert, po wyborze konkretnej dziedziny w sekcji „ABC poleca“. Dla tej reklamy dostępnych jest aż 8 pozycji (1reklama = 1pozycja). W jednej chwili widoczne są 4 pozycje i co 5 sekund automatycznie dochodzi do wymiany z ukrytymi pozycjami.
   3. TOP oferta (na stronie głównej) - mowa o linku do szczegółu oferty. Ma on formę obrazka przedstawiającego przedmiot wraz z nazwą oferty. Umieszczony jest na stronie głównej (home page) systemu ABC. Dla tej reklamy dostępnych jest aż 10 pozycji (1reklama = 1pozycja). W jednej chwili widocznych jest 5 pozycji i automatycznie co 5 sekund dochodzi do wymiany z ukrytymi pozycjami.
  7. E-shop

   Usługa E-shop zapewnia użytkownikowi/klientowi możliwość prowadzenia elektronicznego sklepu. Sklep elektroniczny można prowadzić na wyjściowym adresie URL, który jest udostępniony przez usługodawcę; można także pod innym adresem URL, który określi użytkownik/zleceniodawca, umieścić link do stron e-shopu. Ustawień domeny, która zawarta jest w tym określonym adresie URL dokonuje sam użytkownik/zleceniodawca. Przyporządkowania adresu URL do odpowiedniego e-shopu dokona na podstawie dyspozycji użytkownika/zleceniodawcy administrator usługodawcy.
   W ramach tej usługi użytkownik/zleceniodawca ma do dyspozycji wszystkie potrzebne narzędzia niezbędne do administracji i funkcjonowania e-shopu, w znaczeniu korzystania z niego w celu, do którego jest przeznaczony. Usługodawca za to funkcjonowanie nie ponosi odpowiedzialności. W zależności od ilości pozycji towarów, usługa e-shop dzieli się na:

   1. ograniczona liczba pozycji - e-shop można wypełnić tylko do określonej ilości pozycji towarów
   2. nieograniczona liczba pozycji - e-shop nie ma żadnych ograniczeń w kwestii ilości pozycji, którymi jest wypełniony
 3. Rejestracja

  Rejestracja do systemu ABC polega na tym, że użytkownik wprowadzi informacje, których wymaga system ABC i wybierze sobie login (nazwa użytkownika), którego następnie używa przy logowaniu do konta Moje ABC. Po dokończeniu procesu rejestracji, użytkownikowi automatycznie zostanie wysłane hasło na adres e-mail, podany przez użytkownika przy rejestracji. Kombinacja wybranego loginu i hasła jest następnie używana przez użytkownika przy logowaniu do konta Moje ABC. Za pośrednictwem tego konta użytkownik przeprowadza administrację usług i pozyskuje na ich temat statystyczne informacje. Po zalogowaniu do konta użytkownik może zmienić hasło.
  Zarejestrować może się jedynie użytkownik - przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych. Jedną z obowiązkowych informacji, którą użytkownik musi podać jest REGON.

  Zarejestrowani użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania wskazanych tu Zasad ABC.

  Jako rejestrację należy rozumieć podanie wszystkich obowiązkowych danych rejestracyjnych zgodnych z rzeczywistym stanem:

  • Dane nieobowiązkowe nie muszą być wypełnione, nie mogą jednak być wypełnione niezgodnie ze stanem faktycznym.
  • W przypadku zmiany jakichkolwiek danych rejestracyjnych, użytkownik jest zobowiązany do poprawiania tych danych do 30 dni od chwili, w której doszło do zmiany.
  • Jeśli usługodawca stwierdzi przy rejestracji lub kiedykolwiek w trakcie korzystania z usług usługodawcy przez użytkownika rozbieżność danych ze stanem faktycznym, zwróci na to uwagę użytkownikowi. Ten jest zobowiązany do naprawienia tego błędu do 10 dni od dnia, w którym usługodawca zwrócił mu na to uwagę.
  • Jeśli użytkownik nie usunie tego błędu w odpowiednim czasie, usługodawca ma prawo anulować rejestrację i nie publikować żadnych wpisów tego użytkownika.
  • Rejestracja jest równoznaczna ze zgodą użytkownika na wprowadzenie podanych przez niego danych kontaktowych do bazy danych kontaktów handlowych ABC Polskiej Gospodarki sp. z o. o. Dane te służą do prawidłowego pełnienia obowiązków usługodawcy oraz dla jego potrzeb wewnętrznych. Elektroniczny adres użytkownika może być wykorzystany wyłącznie dla potrzeb szerzenia przekazu handlowego, dotyczącego podobnych usług usługodawcy.
  1. Typy zarejestrowanych użytkowników

   1. Użytkownik zarejestrowany za darmo

    Użytkownik zarejestrowany za darmo to użytkownik, który prawidłowo rejestruje się do systemu za darmo. Usługi systemu ABC Polskiej Gospodarki, które użytkownik zarejestrowany za darmo ma do dyspozycji od chwili rejestracji:

    • Popyt zgodnie z pkt. 2.2.1
    • Oferty/Podaż zgodnie z pkt.2.3.1.
    • Popyt, oferty/podaż w e-mailu zgodnie z pkt. 2.5.

    Użytkownik zarejestrowany za darmo uzyskuje usługę Prezentacja firmowa w następującym zakresie:

    • Opublikowanie danych na www.abc.cz zgodnie z pkt. 2.1.1 dla podmiotów gospodarczych z siedzibą w Czechach
    • Opublikowanie danych na www.abcsk.sk zgodnie z pkt. 2.1.2 dla podmiotów gospodarczych z siedzibą na Słowacji
    • Opublikowanie danych na www.abceu.eu zgodnie z pkt. 2.1.3 dla podmiotów gospodarczych z siedzibą poza Czechami, Słowacją i Polską
    • Opublikowanie danych na www.abcpl.pl zgodnie z pkt. 2.1.4 dla podmiotów gospodarczych z siedzibą w Polsce
    • Produkty/działalność i słowa kluczowe zgodnie z pkt. 2.1.5 w ilości 3 produkty lub działalności(każdy o max. długości znaków 250) i żadne kluczowe słowo
    • Podstawowy opis zgodnie z pkt. 2.1.7.
   2. Zarejestrowany użytkownik/klient - Członek ABC Polskiej Gospodarki

    Zarejestrowanym użytkownikiem/zleceniodawcą - Członkiem ABC Polskiej Gospodarki (dalej tylko Członek ABC) zostaje użytkownik/zleceniodawca, który zawarł z usługodawcą umowę o świadczeniu płatnych usług. Jeśli klient nie przeprowadził wcześniejszej rejestracji za darmo, jest przez usługodawcę zarejestrowany do systemu po zawarciu pisemnej umowy o świadczeniu usług.
    Członek ABC ma od chwili rejestracji do dyspozycji takie same usługi systemu ABC jak Użytkownik zarejestrowany za darmo, a do tego ma do dyspozycji takie usługi i w takim zakresie, jak jest to określone w umowie zawartej z usługodawcą. Widok jego prezentacji firmowej ma formę „mikro strony“ (widok imitujący niezależną stronę www).

  2. Czas trwania rejestracji i sposoby zakończenia rejestracji

   1. Rejestracja za darmo dokonywana jest na czas nieokreślony. Rejestrację tę użytkownik zarejestrowany za darmo może kiedykolwiek zakończyć za pomocą elementu kontrolnego Anulowanie rejestracji za pośrednictwem konta Moje ABC. Zarejestrowany użytkownik/zleceniodawca - Członek nie może zakończyć rejestracji przez cały okres trwania stosunku umownego zgodnie z umową o świadczeniu płatnych usług.
   2. Usługodawca może zakończyć rejestrację ze względu na naruszenie warunków uzgodnień umownych, w rozumieniu niedotrzymywania Zasad ABC lub ze względu na niedotrzymywanie Warunków handlowych umowy o świadczeniu usług lub jeśli rejestracja była dokonana w celu popełnienia czynu przestępczego lub czynu, który jest niezgodny z ogólnie przyjętymi etycznymi i moralnymi zasadami społecznymi.
   3. Po zakończeniu rejestracji usługodawca zastrzega sobie prawo do zachowania w systemie danych, które były częścią prezentacji firmowej.
 4. Prawa i obowiązki użytkownika/zleceniodawcy

  1. Użytkownik/zleceniodawca niniejszym wyraźnie oświadcza, że nie udostępni treści uzyskanej oferty/popytu osobom trzecim, szczególnie tym, które ze względu na przedmiot swojej działalności są lub mogłyby być bezpośrednim konkurentem usługodawcy. Użytkownik/zleceniodawca niniejszym zobowiązuje się do podjęcia stosownych starań, aby osoby, które są lub mogłyby być konkurentem usługodawcy, nie mogły wykorzystać lub uzyskać danych, informacji, know-how usługodawcy.
  2. Jeśli użytkownik/zleceniodawca naruszy w/w obowiązek, usługodawca ma prawo domagać się od niego kary umownej w wysokości 17 000 Zł oraz zadośćuczynienia za poniesioną szkodę.
  3. Użytkownik/zleceniodawca niniejszym wyraża zgodę, aby usługodawca w związku ze świadczoną usługą wysyłał użytkownikowi/zleceniodawcy wiadomości e-mail (np. miesięczne statystyki), wiadomości zawierające informacje o nowościach, które oferują pozostałe usługi świadczone przez usługodawcę, powiadomienia marketingowe i informacje o produktach jego partnerów, itp.
 5. Ochrona przekazanych danych

  1. Użytkownik/zleceniodawca wyraża zgodę na to, aby jego dane osobowe lub dane osobowe osób z nim powiązanych, które przekazał do publikacji, były przetworzone przez usługodawcę oraz na ich publikację w systemie ABC. Jeśli przekazywane są dane osobowe osób trzecich, użytkownik/zleceniodawca oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych.
  2. Użytkownik/zleceniodawca nie ma prawa odmówić udzielenia zgody na przekazanie, przetworzenie i opublikowanie danych osobowych, jeśli dane te są dostępne publicznie, np. w innych rejestrach publicznych lub bazach danych. Odmówienie takiej zgody przez Członka ABC nie jest powodem do zwrotu ceny usługi za okres, po którym taka zgoda była odmówiona nawet jeśli uniemożliwia to wypełnianie zobowiązań przez usługodawcę.
  3. Użytkownik/zleceniodawca niniejszym potwierdza, że wszystkie dane przekazane w ten sposób są prawdziwe.
 6. Postanowienie końcowe

  1. Użytkownik/zleceniodawca i usługodawca zobowiązują się do dotrzymywania wskazanych tu zasad ABC od chwili rejestracji.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanych tu Zasad ABC i to bez wcześniejszego powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany są dla użytkownika/zleceniodawcy obowiązujące od chwili ich opublikowania na www.abcpl.pl.

Zgadzam się z "Zasadami ABC"